avatar
ĐẾ VƯƠNG (8D)

Guest 181 11th Dec, 2021

                      
             https://drive.google.com/file/d/1eGqJIye4BsLbTniuU1xdpcBS5WxsWDgV/view?usp=sharing
           
                    
Để chia sẻ văn bản này, vui lòng sao chép url và gửi cho bạn bè của bạn.
Dữ liệu văn bản gốc
Các văn bản gần đây